OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS

OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS

116945 Visitors:
Address: Petrou Rallis 225
Area: Nikaia
Telephone: 2104925040
Mobile: 6976116126
P.C.: 18450
Fax: 2117205023
Responsible: -
Responsible phone: -
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS...
116945 Visitors:

Petrou Rallis 225, Nikaia

116945 Visitors:

OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS

SERVICES

OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Audiometry
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Ilighou Study - Videotestography - HNG
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Pediatric audiometry
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Tympanometry
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Fetish study
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Endoscopy Larynx
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Stretch Endoscopy
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Spectroscopy
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Rhinoplasty - Parral sinuses
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Nasal Diaphragm and Nasal Joint Surgery
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Ophthalmology
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Surgery Laryngos - Tracheilos,
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Salivary Gland Surgery
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Microaralysis
OTORINOLARIGGOLOGIST SURGERY NIKAIA - ORL KORYDALOS AEGALEO PERAMA - OYRILA AGIA VARVARA PIRAEUS DRAPETSONA - STAVROPOULOS NIKOLAOS Laser Surgery
116945 Visitors:

Petrou Rallis 225
Nikaia

Telephone: 2104925040
Mobile: 6976116126

Working Hours

Monday:
10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00
Tuesday:
10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00
Wednesday:
10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00
Thursday:
10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00
Friday:
10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00
Saturday:
Μόνο Επείγοντα
Sunday:
-